Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การแถลงข่าวอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายอารักษ์ พรหมณี)

pll_content_description

         ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงข่าวมาตราการหลังการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าววันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระบุชัดไม่ขยายการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หากพ้นกำหนดแล้วจะดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำความผิด อย่างเข้มงวดตามนโยบาย ” ผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน ” ณ ห้องแถลงข่าวกระรวงแรงงาน ชั่น ๕ อาคารกระรวงแรงงาน

TOP