Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดีเดย์ ! ก.แรงงาน เข้ม ปล่อยชุดปฏิบัติการ ตรวจจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน

pll_content_description

           รมว.แรงงาน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ออกตรวจ-จับกุม-ดำเนินคดี แรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานพร้อมกันทั่วประเทศ เน้นบังคับใช้ ก.ม.อย่างเข้มงวด บูรณาการความร่วมมือ กรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจและทหารเรือ เร่ง ขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นประเทศไทย
 
           พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังเป็นประธาน ในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ว่าเนื่องจากประเทศไทย ถูกจัดลำดับให้อยู่ในระดับ Tier ๓ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับที่เลวร้ายที่สุดซึ่งกล่าวหาว่าประเทศไทยไม่มีการดำเนินการที่จำเป็นอย่างเพียงพอที่จะบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย การใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการปราบปรามการค้ามนุษย์ การดำเนินการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีผู้กระทำผิด รวมถึงปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงแรงงงาน โดยกรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวและการไปทำงานต่างประเทศของคนหางานไทยซึ่งอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงได้จัดชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขึ้น โดยทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานและกระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 
          “เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกำจัดขบวนการการค้ามนุษย์ ในส่วนนี้จะมีชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ออกปฏิบัติการพร้อมกันทุกจังหวัดเป็นการตรวจแรงงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยการตรวจจะดูว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาลักลอบทำงานหรือไม่ และในเรื่องของการค้ามนุษย์สิ่งที่เน้นย้ำคือจะต้องลดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยให้ได้ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีถ้าจะทำแล้วต้องทำให้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้องมีการร่วมมือกับทุกส่วนราชการ อาทิ ศูนย์บัญชาการการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) และสำหรับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ของ ๒๒ จังหวัดชายทะเล ต้องมีการประสานกับกรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ซึ่งต้องมีการบังคับใช้ก.ม.อย่างเข้มงวด ภายหลังที่มีการผ่อนปรนมานานแล้ว” รมว.แรงงาน กล่าวฯ
TOP