Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นายจ้างต้องการแรงงานต่างด้าว ต้องปฎิบัติหให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลดภัยทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
————————————————————–
นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว กรณีที่แรงงานต่างด้าวไม่ได้ทำงานกับนายจ้างรายเดิมแล้ว สามารถขอเปลี่ยนนายจ้างได้โดยเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานเพียง 1,000 บาท

          กระทรวงแรงงาน โดยนายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวกรณีคนต่างด้าวซึ่งทำงานเป็นผู้รับใช้ในบ้าน ได้ขโมยทรัพย์สินของนายจ้างรวมมูลค่ามากกว่า 7 ล้านบาท ก่อนหลบหนีไป นั้น กรมการจัดหางานได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล และนายจ้างดังกล่าวแล้ว ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าแรงงานต่างด้าว ชื่อ นางสาวขิ่น เมียท อู ปู (Miss Khin Myint Oo @ Pu) สัญชาติเมียนมา บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 00 1101 226918 3 ได้เข้ามาทำงานเป็นผู้รับใช้ในบ้านของนายจ้าง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้เพียง 2 วัน โดยมีนายอ้วนซึ่งเป็นคนขับรถยนต์โดยสารสาธารณะเป็นผู้จัดหาแรงงานต่างด้าวให้กับตน ซึ่งที่ผ่านมานายอ้วนก็เคยจัดหาคนต่างด้าวมาทำงานกับตน 2 ครั้งแล้ว จากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน ได้ทราบเพิ่มเติมว่า นางสาวขิ่นฯ มีนายจ้างเดิมอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรมการจัดหางานจึงได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ นายคำนึง หรืออ้วน ศรีชัยวาลย์ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ในข้อหา จัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 8 และหากการสอบสวนพบว่ามีผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมก็ขอให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามการกระทำความผิดด้วย 
          กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความจำเป็นต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวขอให้ดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวไปขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากแรงงานต่างด้าวเคยมีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้ทำงานกับรายจ้างรายเดิมแล้วสามารถขอเปลี่ยนนายจ้างได้ ใน 5 กรณี คือ
          1) นายจ้างเลิกจ้างแรงานต่างด้าว
          2) นายจ้างเลิกกิจการ/หรือเลิกการทำงานในส่วนที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว
          3) นายจ้างกระทำทารุณกรรม
          4) นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
          5)ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างการ จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
โดยจะเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนนายจ้าง จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจะเป็นผลดีกับนายจ้างเนื่องจากทราบข้อมูล/ประวัติเบื้องต้นของแรงงานต่างด้าว หากเกิดเหตุการณ์ในกรณีดังกล่าวจะสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการติดตามเพื่อดำเนินคดีต่อไป ส่วนแรงงานต่างด้าวเองก็จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ นายจ้างสามารถพาลูกจ้างไปติดต่อขออนุญาตทำงานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านนายหน้า ซึ่งจะช่วยป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
TOP