Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ปลัดแรงงาน มอบรางวัล “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2560

pll_content_description

ปลัดแรงงาน มอบรางวัล “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2560

          ปลัดแรงงาน มอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2560 รวมมูลค่าของรางวัล จำนวน 1,213,000 บาท
               หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2560 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (17 พ.ค.60) โดยกล่าวว่า “กระทรวงแรงงานมีการจัดหารายได้เพื่อนำเข้าสมาคมแม่บ้านแรงงาน โดยในทุกปีจะมีการจัดงานกาชาดในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งในปีนี้ได้งดการจัดงาน แต่ยังคงจัดจำหน่ายสลากกาชาดของสมาคมแม่บ้านแรงงาน เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และนำมาใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของสาธารณกุศล ส่วนหนึ่งจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่มีรายได้น้อย รวมถึงจัดซื้อเสื้อกันฝนให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย”
               การมอบรางวัลในครั้งนี้แบ่งเป็นรางวัลที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคล โตโยต้า วีออส 1 คัน ให้แก่ นางสาวศรัญญา มาศหิรัญ ชาวจังหวัดตราด รางวัลที่ 2 สลากออมสินพิเศษ 3 ปี มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ให้แก่ นางสุพรรณี มีผล ชาวกรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 4 บาท ให้แก่ นายวีรวัชร์ บุญส่ง ชาวจังหวัดนครปฐม รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท จำนวน 1 เส้น ให้แก่ นางเพียงเพ็ญ คงศักดิ์ ชาวจังหวัดระยอง รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 เส้น ให้แก่ นายนวมินทร์ หงส์ทอง ชาวจังหวัดสระแก้ว รางวัลที่ 6 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล ให้แก่ นางสาวสุภาวดี งามขำ ชาวกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง ยังมีรางวัลสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จากเลขท้ายสลาก 3 ตัว จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล จำนวน 1,213,000 บาท นอกจากนี้ยังมอบชุดกันฝนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนสวนของกระทรวงแรงงานด้วย ซึ่งผู้โชคดีทั้ง 40 คน จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมนำสลากที่ถูกรางวัลมาแสดงที่ กลุ่มงานประสานราชการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 อาคารกระทรวงแรงงาน โทร. 02 232 1144
TOP