Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดต่าง บูรณาการตรวจแรงงานในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP