Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

TOP