Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย บูรณาการตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP