Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการออกตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP