Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

pll_content_description

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 
 
วันนี้ (15 สิงหาคม 2560) เวลา 13.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ดังนี้ 
1.ประเด็น “ความคืบหน้าการคัดกรองความสัมพันธ์ของนายจ้าง-ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว” รายการ “Thai biz” ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 21.15 น. ทาง ททบ.5 
2.ประเด็น “ความคืบหน้าการคัดกรองความสัมพันธ์ของนายจ้าง-ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว และการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา” รายการ “สกู๊ปข่าว ช่วงข่าวภาคค่ำ ททบ.5” สำหรับวันเวลาออกอากาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 
3.ประเด็น “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ” หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
TOP