Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เยือนไต้หวันเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทย

pll_content_description

นายสมบัติ นิเวศรัตน์
เดินทางเยือนไต้หวันเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทย
 
เรียน ผู้บริหาร… สนร.ไทเปขอรายงานกิจกรรมภารกิจการเดินทางเยือนไต้หวันเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทย ของนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีและคณะ 
(1) วันจันทร์ที่ 14 ส.ค. 60 เวลา 15.30 น. 
ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในโรงงานไต้หวันวาโก้ ในนครเถาหยวน ซึ่งผลิตชุดชั้นในสตรี ว่าจ้างแรงงานไทยประมาณ 100 คน และแรงงานฟิลิปปินส์ 20 คน พบว่าแรงงานไทยในโรงงานนี้มีรายได้โดยเฉลี่ย 26,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป บางคนที่มีความชำนาญงาน มีรายได้สูงประมาณ 35,000-40,000 เหรียญไต้หวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ แรงงานไทยต่างรู้สึกดีใจที่มีผู้ใหญ่จากกระทรวงแรงงานเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ และบอกว่า นายจ้างดูแลดี นอกจากค่าจ้างแล้ว ยังมีสวัสดิการ เช่นเงินโบนัสในเทศกาลสำคัญ เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น และสถานที่พักสะอาดเรียบร้อย อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงงานไทยส่วนใหญ่เดินทางมาทำงานในโรงงานนี้แล้วหลายรอบ ใกล้จะครบกำหนด 12 ปี ตามข้อจำกัดของรัฐบาลไต้หวันแล้ว ดังนั้น จึงประสงค์ให้ขยายระยะเวลาทำงานออกไปให้มากกว่า 12 ปี 
(2) วันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 10.00 น. 
คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รอง ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป (น.ส.สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล) รักษาราชการแทน ผอ.ใหญ่ สนง.ฯ เพื่อเข้ารายงานภารกิจการไปราชการฯ และรับฟังนโยบายและการช่วยเหลือคนไทยและแรงงานไทยในไต้หวัน ในลักษณะการทำงานร่วมมือกันกับ สนร.ไทเปและเกาสง 
(3) วันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น. 
ตรวจเยี่ยมอาการของนายโกวิทย์ มากมี อายุ 42 ปี จากจังหวัดสุโขทัย เดินทางมาทำงานกับนายจ้าง บ.Great Bell Printing & Dyeing Co., Ltd. โรงงานจงลี่ นครเถาหยวน ที่ร.พ.ฉางเกิง เขตหลินโข่ว นครนิวไทเป ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดสมองแตก นายจ้างและ บจง.ทำเรื่องรับนางรัชนี ภรรยาของนายโกวิทย์เดินทางไปดูแลสามีที่ไต้หวัน ในการนี้ รองอธิบดี และคณะ รวมทั้งสำนักงานแรงงาน ไทเป ได้มอบเงินช่วยเหลือให้นางรัชนี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างดูแลสามีที่ไต้หวัน ส่วนนายจ้าง เพื่อนร่วมงานในโรงงานทั้งแรงงานไทยและไต้หวัน พร้อม บจง. ก็ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือนายโกวิทย์ เช่นกัน เพื่อให้แรงงานไทยรายนี้ผ่านพ้นวิกฤตกาลครั้งนี้ไปให้ได้ 
(4) วันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 16.00 น. 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยในโรงงานเฟดเดอรัลรับเบอร์ ซึ่งผลิตยางรถยนต์ส่งจำหน่ายทั่วโลก ตั้งอยู่ที่เขตจงลี่ นครเถาหยวน โรงงานนี้ ว่าจ้างแรงงานไทย 200 คน และยังมีความต้องการจะนำเข้าแรงงานไทยเพื่อทดแทนแรงงานอินโดนีเซียที่มีประมาณ 100 คน หลังจากรับฟังรายงานสรุปจากผู้บริหารของโรงงานแล้ว คณะได้พูดคุยกับแรงงานไทย พบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ หลังหักเงินหักฝากเดือนละ 3,000 เหรียญไต้หวัน เงินภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว คนงานไทยแต่ละคนโอนเงินกลับบ้านเฉลี่ยเดือนละประมาณ 20,000 เหรียญไต้หวัน จากนั้น เดินทางไปตรวจดูห้องอาหาร ซึ่งค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ และแรงงานไทยส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจกับสวัสดิการของโรงงาน อาทิ การพาแรงงานไทยเที่ยวทั่วไต้หวันปีละ 2 ครั้ง และมีเงินโบนัสตามเทศกาลสำคัญและวันเกิด ฯลฯ 
หลังภารกิจในเขต สนร.ไทเปแล้วเสร็จ คณะได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อในเขต สนร.เกาสง…จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ..นางลัพธวรรณ วอลช์ อทป.สนร.ไทเป
TOP