Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘ก.แรงงาน.’ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพื่อพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ

TOP