Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปี 2563 ครั้งที่ 8

pll_content_description

วันที่ 11 มิ.ย. 63 คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สรจ.สป./สจจ.สป./สพร.1 สป./สสค.สป./สปจ.สป./ศปข.10 ตรวจบูรณาการ สปก.กลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปี 2563 ครั้งที่ 8 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
      1. บจก. ดี.เค.อุตสาหกรรม ที่ตั้ง เลขที่ 144 ม.10 ซ.แบริ่ง 15/8 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออก ขณะเข้าตรวจสอบ สปก.ปิดกิจการชั่วคราวโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.63 ที่ผ่านมา
      2.บจก.วูดเวิร์ซ ที่ตั้ง อาคารพัฒนาสุข เลขที่ 258 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ประกอบกิจการผลิตจิวเวอร์รี่จากไม้ จำนวนลูกจ้าง 39 คน สัญชาติคนไทยทั้งหมด
3.บจก. พ.ลังทอง ที่ตั้ง เลขที่ 943 ม.4 ซ.ศรีบุญเรือง 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ประกอบกิจการทำไม้พาเลส จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 10 คน สัญชาติคนไทย 6 คน แรงงานต่างด้าว 4 คน(สัญชาติเมียนมาทั้งหมด)
4.บจก.ธีรวัฒน์-สรรพสิทธิ์ ที่ตั้ง 1272/1 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ ประกอบกิจการแปรรูปไม้ จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 23 คน สัญชาติไทย 12 คน ต่างด้าว 11 คน(สัญชาติเมียนมาทั้งหมด)
      การตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการบังคับใช้แรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก ไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ทั้งนี้คณะทำงานได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงแรงงาน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ สปก. ดังกล่าวได้รับทราบด้วย

TOP